ENEX AB LOGOENEX AB LOGO
ENEX AB LOGO

TJÄNSTER

Enex har ett brett utbud av tjänster inom fastighetsteknik och drift. De huvudgrenar som vi arbetar efter för att säkerställa en ny satt energinivå är följande:

Förstudie

TjansterTjanster
Tjanster
Förstudie
För att kunna verifiera projekt och selektera ut fastigheter genomförs en förstudie. Detta för att kunna rikta insatser på de objekt där det finns stor potential att spara driftkostnader och energi i. I större fastighetsbestånd är denna fas nödvändig för att komma igång snabbt och lägga tid på rätt objekt.

Energianalys

Tjanster1Tjanster1
Tjanster
Energianalys
Fastighetsägare har ofta frågor eller funderingar kring energibesparande åtgärder i sina fastigheter. Det gäller allt från enklare frågor till mer omfattande analyser.
Genom att inventera samtliga system inom fastigheten och skapa en energibalans kan en ny energinivå fastställas. I energianalysarbetet upprättas även beslutsunderlag för eventuellt kommande energiprojekt. Energianalysen omfattar fullständig genomgång av alla tekniska försörjningssystem inom fastigheten, såsom värme, kyla, ventilation, styr och regler. Här kommer den nya energinivån att bestämmas för fastighetens olika system.
Målet med energianalysen är att fastighetsägare ska få en bra överblick över fastighetens energianvändning samt konkreta åtgärdsförslag med besparingspotential.

Projektering

Tjanster2Tjanster2
Tjanster
Projektering
Genom att upprätta en konstruktion över de tekniska system och olika delarna som skall byggas om, kan energiprojektet nu ta form. I denna fas fastställs även alla kritiska punkter och åtgärder för att låsa den nya energinivån.

Energiprojekt

Tjanster3Tjanster3
Tjanster
Energiproject
Vår huvudsyssla är att bedriva och genomföra energiprojekt med inriktning på energibesparingar inom värme, kyla, ventilation, el och vatten.

Energiprojekt är alltid en kombination av ombyggnad eller nyinstallation av de VVS-tekniska system som finns inom fastigheter.

Genom att tillämpa ett mycket strukturerat arbetsätt och dela upp projektet i olika faser, kan man säkerställa den nya energinivån i fastigheten.

Med en dokumenterad uppföljning når man inte bara de nya nivåerna på media, utan även en långsiktig besparing för framtiden.

Driftoptimering

Tjanster4Tjanster4
Tjanster
Driftoptimering
För att erhålla den nya energinivån är detta en mycket viktig del att genomföra. Fastigheten injusteras med nya flöden, temperaturer och effekter som därefter dokumenteras. Enex hjälper till med den långsiktiga besparingen genom utbildning av personal och webbuppkoppling mot fastigheten.

Utbildning

Tjanster5Tjanster5
Tjanster
Utbildning
Enex bedriver utbildning inom energiförädling och praktiskt arbete inom drift och underhåll för att kontinuerligt sänka energikostnaderna.

Vår utbildningsplan är bred och vänder sig till fastighetsägare inom små och stora organisationer.