ENEX AB LOGOENEX AB LOGO
ENEX AB LOGO

KONTOR

Stalands Fastigheter sparar ca 800 000 kr/år på fjärrvärme och el

Efter en noggrann analys genomfördes energiprojektet som överträffade målet för besparingen. Genom att tryckstyra ventilationen i fastigheten kunde Stalands Fastigheter sänka sina värmekostnader och elkostnader med ca 30%.

Fjärrvärmencentralen byggdes om med ny styrning och primärventiler. När hela anläggningen var injusterad lämnades nya uppgifter in till fjärrvärmeleverantören och Stalands fick en sänkning av sitt effekttaxa med 400 kW, vilket motsvarar ca 200 000 kr/år.

KontorKontor
Kontor
Stalands Fastigheter
Bostad3Bostad3
Bostad
Peter Eriksson Fastighets AB

Peter Eriksson Fastighets AB bygger ut med ytterligare 550 kW bergvärme

PEFAB satsar på en utbyggnad av deras befintliga bergvärmecentral i fastigheten Konsumenten 2 Älvsjö.

Värmeanläggningen kompletteras med ytterligare 550 kW värmepump för ökad kapacitet och redundans.

Den befintliga bergvärmecentralen försörjer närmare 18 000 kvm och har ett borrhålslager på 49 st energihål.