ENEX AB LOGOENEX AB LOGO
ENEX AB LOGO

INDUSTRI

Rydberg i Jordbro sänker sina värmekostnader med ny värmecentral

Den nya värmecentralen sparade på 45 % fjärrvärmeflödet och returnerar temperaturer under 30 grader tillbaka till fjärrvärmeleverantören.

Rydbergs minskar sin fjärrvärmeförbrukning med
50 000 kWh/år efter nya centralen monterades.

Elkostnaderna för att driva värmecentralen minskade med mer än 40 % då nya tryckstyrda installerades.

IndustriIndustri
Industri
Rydberg i Jordbro
Industri2Industri2
Industri
Kaiser Cars

Kaiser Cars säkerställer driften med energiprojekt

Kaiser Cars fastighet i Nacka byter ut hela styrsystemet för att få en säkrare drift av anläggningen. I samband med detta konstruerades en värmecentral för att effektivisera produktionen av värme och varmvatten. Samtliga ventilationsaggregat kopplades samman för att återvinna värmen i frånluften. ​​​​​​​