ENEX AB LOGOENEX AB LOGO
ENEX AB LOGO

ENERGIPROJEKT

BRF Solstigen, stort energiprojekt med bergvärme och byte till nya              FTX aggregat

BRF Solstigen i Haninge med 194st lägenheter är ett av de större enskilda energiprojekten i Stockholm.
Hela projektet startade med att 12st stora ventilationsaggregat byttes ut
till nya FTX aggregat med motströmsväxlare och genom detta kunde föreningen sänka sin förbrukning så pass mycket att de kunde gå över till 100% bergvärme.
Med 40st energihål på över 300 meter försörjs hela föreningen utan spetsenergi.
Föreningens värmecentral är uppbyggd med 7st av Thermia största värmepumpar som går under MEGA serien. 
Föreningens besparing uppgår till närmare 2,1 miljoner kronor per år. BRF Emanuel 15, ny FX ventilation

BRF Emanuel 15 på Södermalm startade sitt energiprojekt
sommaren 2020 och detta slutfördes december 2020. 
Föreningen har installerat ny ventilation med återvinning
via vårt koncept FX system och Thermias nya värmepumpar med hetgasväxling.
Systemet skall minska föreningens inköp av fjärrvärme med ca 50%
per år och föreningen kan själva välja om de skall köpa in fjärrvärme 
under sommaren för tillverkning av varmvatten eller inte.BRF Jakob i Jakobsberg, bergvärme och ventilation

BRF Jakob i Järfälla är i drift med sin bergvärme för sina 203 lägenheter och affärslokaler.
Föreningen har installerat 2st bergvärmecentraler med 28st energihål på 350meters djup. Fjärrvärmen är avslutad och ersätts helt med en fulltäckande bergvärmecentral.
Ny ventilation installerades år 2019 med till och frånluft till samtliga lägenheter, enligt vårt koncept FTX Komfort med kyld tilluft under sommaren. Den kylda tilluften kommer av frikyla från föreningens energihål.
Planen för projektet är att spara ca 1 miljon kronor per år.BRF Skarpövägen i Saltsjö-Boo sparar 1 miljon kronor per år med bergvärme

Med sina 271 st lgh på BRF Skarpövägen började föreningen projektet med byte av 11st stora ventilationsaggregat till FTX- aggregat för att få ner energianvändningen med 30 %.
I steg 2 installerade föreningen bergvärme och då gjordes en ytterligare besparing på 1 miljon kr per år.
Den nya bergvärmecentralen omfattar 5st av Thermias största värmepumpar i Mega serien med varvtalstyrning och hetgasväxling, 
25st energihål på 350m och slingtankar för varmvatten med 6 000 liter.Bergvärme till BRF Edölandet i Orminge sparar 1,1miljon kronor per år 

BRF Edölandets bergvärmecentral är en av de största Thermiacentralerna i Stockholmsområdet.
Föreningen består av 160 lgh och hade en fjärrvärmekostnad på ca
1,8 miljoner kr.
Den nya centralen är dimensionerad för att tillverka all värme och varmvatten till 99% med bergvärme.
Den nya bergvärmecentralen omfattar 6st av Thermias största värmepumpar i Mega serien med varvtalstyrning och hetgasväxling, 
36st energihål på 280m och slingtankar för varmvatten med 5 500liter. BRF Svetsarens nya hybridanläggning

Den nya bergvärmecentralen hämtar energi från 12 st fläktar och återvinner totalt 210 kW värmeeffekt. Under sommaren återlagras värmen i berget. Totalt installerad värmeeffekt är 700 kW.
Tidigare hade föreningen 2,4 miljoner kr i kostnad på fjärrvärmen. Efter installationen är besparingen Ca 1,6 miljoner kr.
Genom att kombinera frånluftsåtervinningen med bergvärme kommer BRF Svetsaren med sina 294 lägenheter, få låg driftskostnad samt att föreningen kan återlagra sina energihål vår, sommar och höst. Bergvärme på BRF Gundersberg

Föreningen omfattar 36 st lägenheter och hade oljepanna innan bergvärmeanläggningen byggdes. Energiprestandan innan projektet startades var 220 MWh/m2/år. 10 st energihål har borrats och det sitter 2 st 60 kW Nibe värmepumpar på plats med en slutberedare på 2800 l.
BRF Gundersberg hade en värmekostnad på ca 700 000 kr/år och nu uppgår besparingen till 525 000 kr/år.


 Hybridanläggning på BRF Oljekannan

På BRF Oljekannan med 34 st lägenheter har man valt att kombinera frånluftsåtervinning med bergvärme, så kallad hybridanläggning.
Föreningens totala värmekostnader ligger på 300 000 kr/ år. 
5 st energihål har borrats och fjärrvärmen har tagits bort helt. Här har man elpanna som spets. Besparingen är ca 200 000 kr/år. BRF Norrmannen 2 i Bromma 

Från början hade denna förening 2 st fjärrvärmecentraler och en total värmekostnad på 585 000 kr/år. Genom att bygga en  bergvärme-anläggning kunde de göra en kostnadsbesparing på 400 000 kr/år.
I projektet har 14 st energihål borrats och 2 st Thermia Mega XL bergvärmepumpar har installerats. Den ackumulerade varmvatten-volymen är 2800 liter med hetgasberedare. Fjärrvärmen har kopplats bort helt och föreningen har elpanna som spets.


 BRF Kopparvinkeln tidigare FTX-projekt som kompletteras med bergvärme

​​​​​​​BRF Kopparvinkeln har tidigare byggt återvinning med FTX-ventilation och har nu kompletterat med bergvärme, för att nå Enex energiklassning Platina med en nivå på 35 kWh/m2. Föreningen har 141 lägenheter. Den nya bergvärmecentralen har 18 st energihål x 250 meter och 3 st  varvtalsstyrda värmepumpar på 250kW. Besparing är Ca 750 000 kr/ år.

 BRF Skåpbo Bergvärmeanläggning

Den nya bergvärmeanläggningen visar på mycket god ekonomi, med en driftkostnad på ca 320 000 kr/år.
Föreningen omfattar 93 lägenheter och har tidigare haft en värmekostnad på ca 1,1 miljoner kr/år. Den nya bergvärmeanläggningen är byggd med varvtalsstyrda värmepumpar och hetgasladdning med en total effekt på 250 kW. Totala antalet energihål är 21 st och borrade till 250 meters djup.
Redovisad besparing är 780 000 kr/år.


IMG 7954IMG 7954
IMG 7954
IMG 5289IMG 5289
IMG 5289

BRF Turebergs Allé stängde fjärrvärmen och byggde bergvärme

Föreningen omfattar ​​​​​​​89 lägenheter som byggdes 1990 och valde att ta bort fjärrvärmen helt och ersätta den med 2 st Bergvärmepumpar och totalt 18 st energihål. Installerad bergvärmeeffekt 240 kW. BRF Ekern ny återvinning, bergvärme och solceller

BRF Ekern på Östermalm är ett slutfört energiprojekt med sina 82 lägenheter. 
Energiprojekten skedde i olika etapper. 
År 2017 förbättrades FX-systemet genom att installera nya återvinningsaggregat som är sammankopplade till en Thermia MEGA XL värmepump. Detta bidrog till en minskning av föreningens fjärrvärme-inköp med ca 50-55%. 
Under år 2019 genomfördes ett bergvärmeprojekt då föreningen fick en fulltäckande bergvärmeanläggning. 11 energihål x 340 meter. 2 st. nya värmepumpar installerades för att komplettera till FX-systemet. Fjärrvärmen avslutades helt.
Byte av samtliga termostater samt 120 st. stamventiler har gjorts och därefter en värmeinjustering. 
Samma år installerade solceller på föreningens 3 tak. 192 st. paneler isom kan producera ca 55.000 kWh/år. Solcellerna bidrar till att driva bergvärmeanläggningen. 
Föreningen har efter energiprojekten gjort ny energideklaration och de gick från att vara energideklarerade i D-klass till B-klass. Detta medförde att lägenhetsinnehavarna i föreningen kunde ansöka om att få gröna-lån (lägre ränta på deras bo-lån). 
Årlig besparing på ca 800 000 kr.KontorKontor
Kontor
Stalands Fastigheter

Stalands Fastigheter, Sekanten 1, Bergvärme

Sekanten 1 har byggt ut med bergvärme. ​​​​​​​Den nya bergvärmecentralen omfattar 21 st energihål och en värmepump på 290 kW. Beräknad besparing är 1 miljon kr/ år. Bergvärmeanläggningen är konstruerad för att tillverka frikyla till fastighetens komfortsystem under sommartid.BRF Optimus kompletterade med bergvärme

Föreningen installerade ett återvinningssytem, som minskade fjärrvärmen med 55 %. Förening kompletterade sen med bergvärme med 10 st energihål kopplade mot 2 st Thermia värmepumpar. Bergvärmecentralen ersätter föreningens inköp av fjärrvärme.


DSC01424DSC01424
DSC01424
IMG 5777IMG 5777
IMG 5777

På BRF Ullvide, Vällingby FTX

Föreningen omfattar 200 lägenheter. De har fått 12 st FTX-aggregat installerade och en helt ny fjärrvärmecentral. 
Den nya ventilationen återvinner 90 % mer energi på frånluften och gör en besparing på fjärrvärmen med 30 %.


BRF Engelsmannen 4 Frånluftsåtervinning

BRF Engelsmannen 4, har fått återvinning på värmen i frånluften i sina 94 lägenheter.
Med denna lösning kan föreningen producera 95% av allt sitt varmvatten genom att ha kopplat 2 st frånluftsvärmepumpar mot slingtankar för att producera varmvatten. Detta mer än 50 % minskning av fjärrvärmen, vilket motsvarar Ca 390 000 kr/år i besparing.


IMG 6418IMG 6418
IMG 6418
FardigtFardigt
Fardigt

BRF Vilunda, etapp 2

Återvinning med FTX-ventilation, är nu klart med ytterligare 5 st trapphus, Herrgårdsvägen 24-32.Utvärderingen visar på en besparing på 550 000 kr/år. Etapp 3 för de resterande 160 lägenheterna och då gällande låghusen är under konstruktion.


Årsboken 1 Bergvärme

EFIB:s fastighet Årsboken 1, består av en hyresfastighet med 18 st lägenheter samt en lokal. De befintliga värmekostnaderna innan ombyggnationen var 220 000 kr/år för fjärrvärme inklusive de fasta avgifterna. Den nya berggvärmecentralen har en energitäckning på 98 % av värme och varmvatten. Med ett aktivt borrhålsdjup på 1200 m gör fastigheten en besparing med 150 000 kr per år.
Centralen är utrustad med bergvämepump Thermia Mega XL, som har varvtalsstyrd kompressor med hetgasåtervinning.IMG 62681IMG 62681
IMG 6268
BrahegatanBrahegatan
Brahegatan

BRF Brahegatan 7 Bergvärme på innergården

Föreningen omfattar 29 st lägenheter och har en uppvärmd yta på 3000 kvm. De totala uppvärmningskosnaderna uppgick till 420 000 kr/år och efter installationen är besparingen ca 280 000 kr/år.
Bergvärmeanläggningen omfattar 8 st energihål på innergården, med ett total djup på 2000 meter. Bergvärmepumpseffekten är 120 kW och en ackumulerad volym på varmvattnet på 3000 liter med slingtankar. Hela systemet övervakas med touchskärm på plats och ett webbaserat Bastec system.


BRF Runby Gårdar Bergvärme samt FTX ventilation

BRF Runby Gårdar består av 215 lägenheter fördelat på 6 stycken gårdar.
31 st energihål har borrats och två stycken bergvärmecentraler har satts in. Byte av 10 st ventilationsaggregat har även genomförts. Dessa har EC-motorer och motströmsväxlare.
De två nya bergvärmecentralerna har byggts med Thermias nya varvtalsstyrda värmepumpar med hetgasväxlare. Den totala värmeeffekten på värmepumparna är 400 kW.
Innan projektet startades hade föreningen en värmekostnad på ca
2 100 000 kr/år. Med det nya energisystemet har föreningen gjort en besparing på 1 500 000 kr/år.Runby hemsidaRunby hemsida
Runby hemsida
IMG 6775IMG 6775
IMG 6775

BRF Vävstolen bygger bergvärme i etapp 2

Efter ett lyckat projekt med över 50 % besparing på fjärrvärmen, kompletterade BRF Vävstolen i Järfälla med 5 st energihål och en bergvärmepump på 60 kW.
Hela projektet började med att BRF Vävstolen installerade en frånluftsvärmepump för att tillverka värme och varmvatten. I nästa steg fick Enex uppdraget att projektera och installera bergvärme.
Frånluftsbatterierna är sammankopplade för att återlagra borrhålen under sommartid. Med denna energilösning behöver föreningen inte använda någon fjärrvärme längre.

BRF Travgatan Ny fjärrvärmecentral för att optimera värmen

BRF Travgatan omfattar 100 lägenheter och värmen är fördelad på två områden. Den nya fjärrvärmecentralen byggdes med alla nya smarta funktioner, såsom webbuppkoppling, effektbegränsning på fjärrvärmen, energimätning på värme och varmvatten samt ett avancerat reningssystem från Enwa.

IMG 8025IMG 8025
IMG 8025
L nsecirkeln 5L nsecirkeln 5
L nsecirkeln 5

Alferan Bergvärme i fastigheterna Bandet 1 och Läsecirkeln 5

Bandet 1 och Läsecirkeln 5 är två identiska fastigheter som omfattar 12 lägenheter samt affärslokaler.
Fastigheterna får 5st energihål och en Nibe värmepump på 40kW vardera. Därefter har ENEX förhandlat till ett bra avtal med Fortum på fjärrvärmen som används som spets.  Besparingen på driftkostnaderna kommer minst bli 100 000 kr per år och fastighet.  BRF Vilunda bygger återvinning med FTX ventilation

BRF Vilunda i Upplands Väsby byggdes i slutet av 50-talet och omfattar 400 lägenheter.
Första etappen på Herrårdsvägen 34 är nu klar och en minskning med 30% kan man tydligt se på uppvärmningen.
Den stora fördelen med detta projekt är att alla lägenheter får förvärmd tilluft via trapphuset och det kända draget från spaltventilerna som vi har i Sverige minskar med 80%.
Med detta system ökar komforten inne avsevärt samtidigt som uppvärmningskostnaderna minskar.
IMG 5660IMG 5660
IMG 5660
Sicklaon PEFABSicklaon PEFAB
Sicklaon PEFAB

PEFAB sparar stora pengar på sin fastighet Sicklaön

Sicklaön i Nacka är en modern kontorsfastighet som ägs av PEFAB.
Fastigheten omfattar till större delen av kontor vilket kräver kyla och värme. Med den nya bergvärmeanläggningen som har frikyla minskar fastighetsägare sina uppvärmningskostnader med 80%.
Den nya bergvärmeanläggningen omfattar 120kW värmepump och totalt borrdjup på 2 000 meter. Hela fastigheten styrs via ett webbaserat styrsystem från Fidelix med touchskärm på plats.

BRF Tussmötet 322 i Enskede beslutade om att bygga bergvärme och spara över 400 000 kWh per år.

Efter en positiv energianalys började konstruktionsarbetet med en ny bergvärmecentral som skulle ha en energitäckning
på minst 97 %. 
BRF Tussmötet omfattar 34 st lägenheter och har en ursprunglig värmeförbrukning på ca 600 000 kWh per år.

Den nya värmeanläggningen styrs helt via ett webbaserat Bastec system och har all övervakning på de 4 st kompressorerna från
Nibe. Värmepumparna hämtar energi från 12 st energihål som har kraftig spridning.

Hela anläggningen är i drift och kommer inte att använda någon spetsvärme över -10 grader ute.

Energiprojekt3Energiprojekt3
Energiprojekt
BRF Tussmötet 322
Energiprojekt1Energiprojekt1
Energiprojekt
BRF Optimus

BRF Optimus sparar 45 % med frånluftsvärmepumpar

BRF Optimus i Upplands Väsby återvinner 45 % av deras värmekostnader med frånluftsvärmepumpar.

Under vintern 2014 utförde ENEX en energianalys som visade på att föreningen kunde spara 250 000 kr per år med 
återvinning på frånluften med värmepumpar. Fastigheten är från år 1989 och har 70 st lägenheter samt lokaler. 

Den nya värmecentralen omfattar 2 st värmepumpar på totalt 70 kW och 4 st slingtankar på totalt 4 000 liter varmvatten.

Värmecentralen styrs av ett webb baserat styrsystem som säkerställer verkningsgraden på återvunnen energi
och följer all förbrukning via energirapporter. 

BRF Spinnrocken byggde 2 st bergvärmecentraler

BRF Spinnrocken i Järfälla beslöt i vintras om att bygga 2 st bergvärmecentraler, för att försörja fastigheten med värme och varmvatten till de boende. Föreningen har sen tidigare ett återvinningssystem på frånluften som kommer att byggas ut med 50 % större kapacitet.  De båda bergvärmecentralerna är designade för väldigt liten spetslast. Det gamla fjärrvärmeabonnemangen kommer demonteras. 
Energiprojekt2Energiprojekt2
Energiprojekt
BRF Spinnrocken
Energiprojekt4Energiprojekt4
Energiprojekt
Stalands Fastigheter

Stalands Fastigheter gör 70 % besparing på fjärrvärmen

Stalands Fastigheter i Kungens Kurva gör ytterligare besparing genom att optimera energiprojektet.

Den beräknade besparingen som var 50 % överträffades inte bara för att vädret har varit mildare, utan för att ytterligare optimering har utförts på ventilationen i fastigheten.

Projektet håller sina satta nivåer på el och fjärrvärmeeffekten, medan fjärrvärme förbrukningen gör en besparing på 70 % jämfört med projektets referensår.
Totalt sparar energiprojektet närmare 1,1 miljon kr.

BRF Vävstolen fick ny värmeanläggning

BRF Vävstolen byggde ny värmecentral med frånluftsvärmepump.
Den nya värmeåtervinningscentralen har 60 % större kapacitet än den gamla. Anläggningen är även utrustad med större ackumulering för varmvatten och slingor för framtida solfångare.
Hela anläggningen övervakas av ett webbaserat Fidelix system.
Den ny värmeanläggningen driftsattes 2014 och visade på 55 % besparing på fjärrvärmen. 
Energiprojekt7Energiprojekt7
Energiprojekt
BRF Vävstolen
Energiprojekt8Energiprojekt8
Energiprojekt
Spånga Vårdcentral

Spånga Vårdcentral

Spånga Vårdcentral sparar 50 % på fjärrvärme och El. Den 1 oktober sammanställdes Spånga Vårdcentrals energikostnader och de nya nivåerna på fjärrvärme och el överträffade de satta målen. Alferan Förvaltning gör en besparing på 50 % på fjärrvärme och el.

Eftersom värmesystemet kompletterades med en effektbegränsning, kunde fjärrvärmeeffekten minska med 50 % och Alferan Förvaltning får nu tillbaka retroaktiv från deras fjärrvärme leverantör på fasta kostnader.

BRF Emaljeraren sparar ca 50 % på köpt fjärrvärme

Vid BRF Emaljeraren har 276 lägenheter och genomför en installation av frånluftsåtervinning i fastigheten. Föreningen sparar cirka 50 % på köpt fjärrvärme när värmepumparna är driftsatta.

Den nya värmecentralen får 2 st värmepumpar från Viessmann med en total effekt på 270 kW. Återvinningen hämtas från 12 st nya ventilationsaggregat på vinden.

Energideklaration är utförd och visar på väldigt bra resultat för att vara ett återvinningsprojekt. Energiprestanda  69 kWh/m2.
Energiprojekt9Energiprojekt9
Energiprojekt
BRF Emaljeraren
Energiprojekt10Energiprojekt10
Energiprojekt
BRF Ulvsättra

BRF Ulvsättra sparar 50 % på fjärrvärmen

BRF Ulvsättra bygger nya värmepumpsanläggningar med 4 st värmepumpar från Vissmann som ger 50 % besparing på fjärrvärmen.

Återvinningssystemet består av 4 st värmecentraler med värmepumpar från Viessmann dessa tar tillbaka värmen ur frånluften med totalt 120 kW värmeeffekt. Med detta tillverkas värme och varmvatten till de 108 st lägenheterna. 

Lägenheterna klarar sitt värme och varmvattenbehov ner till 5 grader ute utan köpt spetsvärme.

Det nya värmeåtervinningssystemet är mycket effektivt och kommer minska ert koldioxidutsläpp med 40 % på värmen vilket motsvarar ca 50 ton/år.