ENEX AB LOGOENEX AB LOGO
ENEX AB LOGO

BOSTAD


​​​​​​​För fler referenser gå in under fliken Energiprojekt.

BRF Ekern ny återvinning, bergvärme och solceller

BRF Ekern på Östermalm är ett slutfört energiprojekt med sina 82 lägenheter. 
Energiprojekten skedde i olika etapper. 
År 2017 förbättrades FX-systemet genom att installera nya återvinningsaggregat som är sammankopplade till en Thermia MEGA XL värmepump. Detta bidrog till en minskning av föreningens fjärrvärme-inköp med ca 50-55%. 
Under år 2019 genomfördes ett bergvärmeprojekt då föreningen fick en fulltäckande bergvärmeanläggning. 11 energihål x 340 meter. 2 st. nya värmepumpar installerades för att komplettera till FX-systemet. Fjärrvärmen avslutades helt.
Byte av samtliga termostater samt 120 st. stamventiler har gjorts och därefter en värmeinjustering. 
Samma år installerade solceller på föreningens 3 tak. 192 st. paneler isom kan producera ca 55.000 kWh/år. Solcellerna bidrar till att driva bergvärmeanläggningen. 
Föreningen har efter energiprojekten gjort ny energideklaration och de gick från att vara energideklarerade i D-klass till B-klass. Detta medförde att lägenhetsinnehavarna i föreningen kunde ansöka om att få gröna-lån (lägre ränta på deras bo-lån). 
Årlig besparing på ca 800 000 kr.
Bostad2Bostad2
Bostad
BRF Emaljeraren

BRF Ulvsättra fick ny värmeanläggning

BRF Ulvsättras nya värmepumpsanläggning med 4st värmepumpar från Viessmann. 
Det ger 50% besparing på fjärrvärmen.
Den nya värmeanläggning återvinner större delen av värmen från lägenheterna via frånluften. På detta sätt kommer föreningen spara stora kostnader för värme och varmvatten.

Det nya värmeåtervinningssystemet är mycket effektivt och kommer minska koldioxidutsläpp med 40% på värmen, vilket motsvarar ca 50 ton/år. Den nya anläggningen sparar 300 000 kr per år i fjärrvärme.
​​​​​​​
Värmecentralen har en ackumulering på 6000 liter varmvatten som laddas av 2st Viessmann värmepumpar med hetgasväxlare och produktion av radiatorvärme.


BRF Emaljeraren får ny värmeanläggning

På uppdrag av BRF Emaljeraren installeras frånluftsåtervinning i fastigheten. Föreningen sparar ca 50% på köpt fjärrvärme när värmepumparna är driftsatta. Värmepumparna producerar varmvatten och värme för de 276 lägenheterna. Frånluftsfläktarna (12 st) på vinden är alla anslutna till 2st värmepumpar som har en total värmeffekt på 250kW.
Bostad1Bostad1
Bostad
BRF Enaljeraren