ENEX AB LOGOENEX AB LOGO
ENEX AB LOGO

BOSTAD

BRF Ulvsättra fick ny värmeanläggning

BRF Ulvsättras nya värmepumpsanläggning med 4st värmepumpar från Vissmann. 
Det ger 50% besparing på fjärrvärmen.
Den nya värmeanläggning återvinner större delen av värmen från lägenheterna via frånluften. På detta sätt kommer föreningen spara stora kostnader för värme och varmvatten.

Det nya värmeåtervinningssystemet är mycket effektivt och kommer minska koldioxidutsläpp med 40% på värmen, vilket motsvarar ca 50 ton/år. Den nya anläggningen sparar 300 000 kr per år i fjärrvärme.

BostadBostad
Bostad
BRF Ulvsättra

BRF Emaljeraren får ny värmeanläggning

På uppdrag av BRF Emaljeraren installeras frånluftsåtervinning i fastigheten. Föreningen sparar ca 50% på köpt fjärrvärme när värmepumparna är driftsatta. Värmepumparna producerar varmvatten och värme för de 276 lägenheterna. Frånluftsfläktarna (12 st) på vinden är alla anslutna till 2st värmepumpar som har en total värmeffekt på 250kW.
Värmecentralen har en ackumulering på 6000 liter varmvatten som laddas av 2st Viessmann värmepumpar med hetgasväxlare och produktion av radiatorvärme.
Bostad1Bostad1
Bostad
BRF Enaljeraren
Bostad2Bostad2
Bostad
BRF Emaljeraren